f
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ 2563
ลงวันที่ 05/02/2563

ตำแหน่ง พนักงานธุรการ 2 อัตรา

สังกัด แขวงทางหลวงปราจีนบุรี 1 อัตรา, แขวงทางหลวงสระแก้ว (วัฒนานคร) 1 อัตรา

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
216 ดาวน์โหลด

'