f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
 
ข่าวสารทางหลวง
title
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา
title
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 , การเตรียมความพร้อมหาตัวผู้รับจ้างและการควบคุมงาน พรบ.ปีงบประมาณ 2567 , ติดตามผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ปี 2567 และการเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน “โครงการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง “ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม.82+128 – กม.83+125 ระยะทาง 0.997 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาท งบประมาณปี 2567

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 เวลา 09.30 น. นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ดำเนินการจัดประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน “โครงการก่อสร้างกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง “ ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค – หนองสนวน ระหว่าง กม.82+128 – กม.83+125 ระยะทาง 0.997 กิโลเมตร งบประมาณ 35 ล้านบาท งบประมาณปี 2567 เพื่อชี้แจงรายละเอียดรูปแบบงานก่อสร้าง และรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะจากตัวแทนหน่วยงานราชการ และประชาชนในพื้นที่เพื่อนำไปเป็นแนวทาง และเป็นประโยชน์ ต่องานก่อสร้างให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างแท้จริง พร้อมนี้ในการประชุมได้รับเกียรติจาก นายอภิชา เลิศพชรกมล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 10 พรรคเพื่อไทย และ นายอาทิตย์ หวังศุภกิจโกศล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครราชสีมา เขต 11 พรรคเพื่อไทย ร่วมรับฟังและกล่าวรายงาน โดยมี นายกิตติศักดิ์ ธีระวัฒนา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา เป็นประธานเปิดการประชุมโครงการ