f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน ปีงบประมาณ 2567 07/05/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ 2567 29/03/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
3 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ 2567 29/03/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
4 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม ปีงบประมาณ 2567 05/02/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
5 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566 23/01/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
6 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤศจิกายน 2566 23/01/2567 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
7 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ 2567 07/12/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
8 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนกันยายน 2566 29/09/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
9 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ 2566 05/09/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
10 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2566 11/08/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
11 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2566 09/08/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
12 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2566 04/08/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
13 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน เมษายน 2566 22/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
14 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กุมภาพันธ์ , มีนาคม 2566 29/05/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
15 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มกราคม 2566 27/03/2566 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1 ถึง 15 จาก 74 รายการ