f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/05/2567 100,200.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 46-6992-16-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 7,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์หลายเลข 7440-002-00352-60K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 5,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 23,760.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 5,850.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 78,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.0-000 - กม.78+698 และทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน - หินดาด ระหว่าง กม.14+702 - กม.36+576 ปริมาณงานรวม 1,064,426 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเ 17/05/2567 489,652.52 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 20,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 58,150.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างงานถางป่าบริเวณไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.28+400 ปริมาณงาน 142,692 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 499,422.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 124,012.60 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ที่ กม.232+000 - กม.232+300 LT. และ ที่ กม.233+200 RT ปริมาณงาน 11.520 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 89,795.04 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 106,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ที่ กม.231+900 LT.(โค้งวัดแสงธรรม),กม.233+600 RT.(โค้งลงมอมะค่า) และ ที่ กม.239+800 LT.(โค้งต้นน้ำ) ปริมาณงาน 36 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 258,538.14 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 39,340.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 2,564 รายการ