f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.31+000 - กม.31+800 ผลผลิต 1 แห่ง 15/05/2567 3นร.19/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.38+000 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 251 ตร.ม.) 17/05/2567 3 นร.37/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.83+757 - กม.84+477 LT.,RT.,กม.85+715 - กม.85+931 LT.,RT. และ กม.86+268 - กม.86+412 LT.,RT. ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 65 ต้น) 17/05/2567 3 นร.39/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
109 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/60/67/228 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 3 ระหว่าง กม.44+097 - กม.44+889 LT.,RT. และ กม.45+175 - กม.45+499 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 65 ต้น) 17/05/2567 3 นร.43/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
111 จ้างงานก่อสร้าง Concrete barrier type I ทางหลวงหมายเลข 290 ตอนควบคุม 0302 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ระหว่าง กม.86+987 - กม.87+028 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/-/67/226 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
112 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/60/67/224 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.11+244 - กม.12+688 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 14/05/2567 3นร.12/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
114 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/40/67/225 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
115 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/60/67/222 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ตอน 2 ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 6 แห่ง) 17/05/2567 3 นร.40/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ตอน 1 ผลผลิต 4 แห่ง (ปริมาณงาน 4 แห่ง) 16/05/2567 3 นร.26/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+718 - กม.26+794 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 17/05/2567 3 นร.41/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.11+366 - กม.16+708 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 17/05/2567 3 นร.42/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+300-กม.12+600 LT.,RT และ กม.14+700-กม.19+150 LT.,RT. ผลผลิต1แห่ง (ปริมาณงาน5,261 ตร.ม.) 09/05/2567 3 นร.2/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,173 รายการ