f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 614/60/67/231 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.223+325 - กม.226+575 RT. ปริมาณงาน 37,349 ตร.ม. 17/05/2567 3นร.31/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 8 ระหว่าง กม.251+905 - กม.255+178 RT. ปริมาณงาน 37,668 ตร.ม. 17/05/2567 3นร.30/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.287+348 - กม.290+076 LT. และ กม.287+348 - กม.287+850 RT. ปริมาณงาน 37,355 ตร.ม. 15/05/2567 3นร.23/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 5 ระหว่าง กม.72+791 - กม.73+804 LT.,RT. ปริมาณงาน 20,421 ตร.ม. 17/05/2567 3นร.29/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.243+430 - กม.246+700 RT. ปริมาณงาน 37,134 ตร.ม. 15/05/2567 3นร.24/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.65+000 - กม.66+070 LT.,RT. ปริมาณงาน 22,170 ตร.ม. 15/05/2567 3นร.22/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
98 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอน วังหิน – หินดาด ตอน 1 ระหว่าง กม.14+702 – กม.20+678 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,000 อัน ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 3 นร.4/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
99 ซื้อวัสดุเครืื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 3 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 41-5027-79-8 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2567 614/30/67/52 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
100 จ้างงานปรับแต่งพื้นที่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ -สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.38+000 ปริมาณงาน 314,532 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 614/35/67/230 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
101 จ้างงานปรับแต่งพื้นที่ บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ -สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.38+000 ปริมาณงาน 314,532 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/04/2567 614/-/67/229 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 4 ระหว่าง กม.295+835 - กม.295+871 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 14/05/2567 3 นร.18/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.286+755 - กม.286+791 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 14/05/2567 3 นร.17/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 5 ระหว่าง กม.5+242 - กม.5+282 และที่ กม.17+100 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 14/05/2567 3 นร.16/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.12+555 - กม.13+383 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 24 ต้น) 17/05/2567 3 นร.38/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 1,173 รายการ