f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างตัดแต่งต้นไม้พร้อมขนทิ้ง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.8+925-กม.22+000 ปริมาณงาน 816 ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 614/-/67/245 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
62 จ้างผลิตและติดตั้งป้าย กม.ย่อม ติดขอบเกาะกลางถนน ทล.206(0200)ตอนวังหิน-หินดาด ระหว่าง กม.14+800-กม.36+500, ทล.226(0100)ตอนหัวทะเล-หนองกระทิง ระหว่าง กม.34+000-กม.65+975 และ กม.76+350-กม.78+850,ทล.224(0203)ตอนพะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.47+200-กม.49+100,กม.61+ 03/05/2567 614/-/67/244 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
63 จ้างเหมาติดตั้งเป้าสะท้อนแสงบนบาริเออร์คอนกรีต สีเหลืองและสีขาว ชนิดหน้าเดียวและสองหน้า บนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอนควบคุม 0100 ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.4+822 - กม.6+205 ปริมาณงาน 281 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2567 614/-/67/243 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/05/2567 614/60/67/242 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
65 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 614/35/67/240 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
66 จ้างเหมาเปลี่ยนราวกันอันตราย พร้อมอุปกรณ์ ที่ กม.234+460 (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/04/2567 614/-/67/25 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
67 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/04/2567 614/35/67/239 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
68 จ้างเหมาตีเส้นและทำเครื่องหมายจราจร ทางหลวงหมายเลข 2421 ตอนควบคุม010 ตอน เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง ระหว่าง กม.11+800-กม.24+125 และทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง-โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.268+015 - กม.277+500 RT. ปริมาณงาน 830 ตร.ม 24/04/2567 614/-/67/238 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/04/2567 614/60/67/237 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
70 จ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย - พะโค ระหว่าง กม.32+591 - กม.34+098 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 3 นร.3/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
71 จ้างก่อสร้างงานราวกันอันตราย บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 8 ระหว่าง กม.22+860 - กม.23+100 RT. (ปริมาณงาน 240 เมตร) ผลผลิต 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 3 นร.5/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
72 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 614/60/67/235 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
73 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/04/2567 614/40/67/237 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 11 ระหว่าง กม.262+500 - กม.263+708 LT. ปริมาณงาน 13,288 ตร.ม. 20/05/2567 3นร.46/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
75 จ้างซ่อมถังน้ำมันไฮดรอลิคเติมน้ำยาปรับสภาพน้ำเปลี่ยนปะเก็นฝาปั้มน้ำ,ฝาเติมหม้อน้ำ,หม้อน้ำเครื่องยนต์และหม้อพักน้ำ จำนวน 1 คัน เครื่องจักรหมายเลข 23-6121-97-4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/04/2567 614/-/67/59 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,173 รายการ