f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 จ้างเปลี่ยนป้ายจราจร (ป้านเตือนโค้ง ต.63) ที่ กม.23+200 (ด้านขวาทาง) ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/-/67/30 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
32 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมฐานสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.62+800 (ด้านขวาทางร่องกลาง) บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/-/67/29 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
33 จ้างเปลี่ยนเสาไฟฟ้าแสงสว่าง กิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. โคมไฟฟ้า 250 W อุปกรณ์ฟิวส์ครบชุด พร้อมเฐานสาไฟฟ้าคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่ กม.27+175 (ด้านขวาทาง) บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ปริมาณงาน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/-/67/28 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/05/2567 614/70/67/276 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/60/67/273 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
36 จ้างเหมาตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลาง ทล.2310ตอนสวนสัตว์นครราชสีมา-ท่าอ่าง กม.0+000-กม.12+865,ทล.290ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ กม.80+000-กม.88+000,ทล.24ตอนสี่แยกโชคชัย-หนองมัน กม.54+575-กม.86+431,ทล.304ตอนวังน้ำเขียว-ดอนขวาง กม.246+015-กม.262+015 30/05/2567 614/-/67/275 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
37 ซื้อวัสดุสำนักงาน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/40/67/274 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
38 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2567 614/60/67/272 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 614/40/67/271 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 614/60/67/270 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
41 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 614/40/67/267 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
42 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2567 614/60/67/265 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
43 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 614/50/67/264 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
44 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/05/2567 614/40/67/263 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
45 ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2567 614/35/67/269 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,173 รายการ