f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567
ลงวันที่ 29/04/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น.

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมา พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

ร่วมประชุมประจำเดือนเมษายน 2567 เพื่อติดตามผลการเบิกจ่ายงบประมาณปี 2567 , การเตรียมความพร้อมหาตัวผู้รับจ้างและการควบคุมงาน พรบ.ปีงบประมาณ 2567 , ติดตามผลการปฏิบัติงานบำรุงปกติ ปี 2567 และการเตรียมความพร้อมการประชุม ครม.สัญจร ที่เกี่ยวข้องในพื้นที่

ณ ห้องประชุมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3


'