f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร
ลงวันที่ 29/04/2567

วันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น.

นายชิตพล เหล่าอัน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายให้ นายอนุชิต คูณขุนทด หัวหน้าหมวดทางหลวงโชคชัย เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศลและเฉลิมพระเกียรติ

สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร เนื่องในโอกาส

วันคล้ายวันประสูติ 29 เมษายน 2567 ณ วิหารหลวง วัดพระนารายณ์มหาราชวรวิหาร ต.ในเมือง

อ.เมือง จ.นครราชสีมา


'