f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ระหว่าง กม.56+117- กม.57+017 LT. และ กม.56+117 - กม.56+981 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 51 ต้น) 12/05/2563 3 นร.49/2563 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงภูมิทัศน์และสถาปัตยกรรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอนควบคุม ๐๕๐๑ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง บริเวณ กม.๒๓๗+๒๑๕ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 24/04/2563 3นร.38/2563 ลว. 24 เม.ย. 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.16+100 – กม.24+076 LT. และทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกปักธงชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.41+065 - กม.43+000 RT., กม.62+570 - กม.68+605 LT., กม.69+200 - กม.71+609 LT., กม.67+000 – กม.70+400 RT. และ กม.73+527 - กม.75+800 LT. ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 3,000 อัน) 21/04/2563 3 นร.23/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.228+097–กม.229+105 LT., RT. และ กม.229+741 - กม.230+137 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 27/04/2563 3 นร.41/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 3 ระหว่าง กม.226+034 – กม.227+114 และ กม.227+566 - กม.227+782 เป็นแห่งๆ ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 70 ต้น) 27/04/2563 3 นร.42/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1131 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน – หินดาด ระหว่าง กม.23+009 – กม.24+665 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 47 ต้น) 27/04/2563 3 นร.44/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1132 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง งานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.29+584 – กม.29+908 และ กม.31+386 - กม.32+286 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 36 ต้น) 27/04/2563 3 นร.43/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1133 จ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง รหัสงาน 31300 บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.78+463 - กม.86+431 LT. ปริมาณงาน 1,000 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 3 นร.12/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1134 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.40+200 - กม.41+175 (โรงเรียนชุนชนดอนไพล) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 3 นร.8/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1135 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 1 ระหว่าง กม.36+900 - กม.37+875 (โรงเรียนวัดพะโค) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 3 นร.5/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1136 จ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.292+450 - กม.293+225 ( โรงเรียนสุธรรมพิทักษ์ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 3 นร.9/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1137 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน รหัสงาน 33500 บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.270+570 - กม.271+480 ( โรงเรียนบ้านเมืองปักสามัคคี ) ปริมาณงาน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/04/2563 3 นร.4/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1138 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอนควบคุม ๐๒๐๓ ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๒+๔๐๐ - กม.๖๓+๕๖๕ ระยะทาง ๑.๑๖๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 30/04/2563 สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ครั้งที่ 1) 3 นร.46/2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ – สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.15+294 – กม.16+075 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 21/04/2563 3 นร.31/2563 ลงวันที่ 21 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
1140 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานโครงการปรับปรุงความปลอดภัยบริเวณหน้าโรงเรียน บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ระหว่าง กม.20+600 – กม.22+000 (โรงเรียนท่าช้างราษฎร์บำรุง) ผลผลิต 1 แห่ง 27/04/2563 3 นร.40/2563 ลงวันที่ 27 เมษายน 2563 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 1,126 ถึง 1,140 จาก 1,173 รายการ