f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 23/05/2567 614/45/67/261 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
47 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ เครื่องจักรหมายเลข 46-6992-16-6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/05/2567 614/30/67/67 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
48 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ ครุภัณฑ์หลายเลข 7440-002-00352-60K โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2567 614/30/67/69 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
49 ซื้อวัสดุเครื่องจักรยานพาหนะ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2567 614/30/67/65 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 614/60/67/257 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
51 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/05/2567 614/60/67/256 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
52 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าไหล่ทางและเกาะกลาง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.0-000 - กม.78+698 และทางหลวงหมายเลข 206 ตอนควบคุม 0200 ตอน วังหิน - หินดาด ระหว่าง กม.14+702 - กม.36+576 ปริมาณงานรวม 1,064,426 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเ 17/05/2567 614/-/67/255 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
53 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/05/2567 614/40/67/254 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
54 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 614/60/67/253 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
55 จ้างงานถางป่าบริเวณไหล่ทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.28+400 ปริมาณงาน 142,692 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/05/2567 614/-/67/252 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
56 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 17 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 614/60/67/248 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
57 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ที่ กม.232+000 - กม.232+300 LT. และ ที่ กม.233+200 RT ปริมาณงาน 11.520 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 614/-/67/254 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
58 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/05/2567 614/60/67/249 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
59 จ้างผลิตและติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ที่ กม.231+900 LT.(โค้งวัดแสงธรรม),กม.233+600 RT.(โค้งลงมอมะค่า) และ ที่ กม.239+800 LT.(โค้งต้นน้ำ) ปริมาณงาน 36 ตร.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 614/-/67/247 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2567 614/60/67/246 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,173 รายการ