f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 2 ระหว่าง กม.5+290 - กม.7+461 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (46,151 ตร.ม.) 15/12/2564 3นร.29/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 1 ระหว่าง กม.15+100 - กม.16+000 LT.,RT.,กม.17+720 - กม.18+877 RT. และ กม. 17+675 - กม.18+932 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (44,032 ตร.ม.) 15/12/2564 3นร.30/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.226+400 - กม.243+256 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 5 แห่ง 15/12/2564 3 นร.17/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.247+724 - กม.266+802 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 5 แห่ง (ปริมาณงาน 5,028 เมตร) 14/12/2564 3 นร.28/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 ตอน พะโค- หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.38+325-กม.59+098 LT., RT. และ กม.96+262 - กม.96+598 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,936 เมตร 14/12/2564 3 นร.16/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.293+928 - กม.297+015 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1,960 เมตร) 14/12/2564 3 นร.12/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0201 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1+094 – กม.2+714 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 09/12/2564 3 นร.21/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอนควบคุม 0203 ตอน สี่แยกโชคชัย – หนองมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.58+161 – กม.58+953 LT., RT ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 09/12/2564 3 นร.22/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.274+280 – กม.297+015 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,000 อัน) 09/12/2564 3 นร.18/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอนควบคุม 0203 พะโค – หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.35+760 – กม.63+468 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,998 อัน) 09/12/2564 3 นร.19/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 3 ระหว่าง กม.9+000 – กม.33+776 LT., RT. และ กม.66+190 - กม.76+423 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 4,000 อัน) 09/12/2564 3 นร.24/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.224+000 – กม.236+250 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,000 อัน) 09/12/2564 3 นร.13/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายนำทาง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว – ดอนขวาง ตอน 6 ระหว่าง กม.238+250 – กม.267+400 LT., RT. (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2,000 อัน) 09/12/2564 3 นร.14/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งป้ายจราจร บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม 0100 ตอน หัวทะเล – หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.6+500 - กม.34+200 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 236 ตร.ม.) 09/12/2564 3 นร.20/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
120 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0502 ตอน ดอนขวาง – โพธิ์กลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.282+016 – กม.282+304 LT., RT. และ กม.282+672 – กม.283+140 LT., RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 46 ต้น) 09/12/2564 3 นร.23/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 106 ถึง 120 จาก 195 รายการ