f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.41+500 - กม.45+212 (เป็นแห่งๆ ) ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 3นร.2/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
92 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ระหว่าง กม.11+900 - กม.13+083 ปริมาณงาน 10,727 ตร.ม. 22/09/2565 3นร.3/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.19+243 - กม.21+130 ปริมาณงาน 17,048 ตร.ม. 22/09/2565 3นร.4/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.22+000 - กม.23+200 (เป็นแห่งๆ) ปริมาณงาน 19,356 ตร.ม. 22/09/2565 3นร.1/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
95 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.255+178 - กม.258+000 RT. ปริมาณงาน 31,987 ตร.ม. 22/09/2565 3นร.13/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.9+500 - กม.10+000 ปริมาณงาน 1 แห่ง 20/09/2565 3นร.6/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล.2421 ตอนสี่แยกลำพระเพลิง-กระโทก ตอน1 ระหว่างกม.38+050-41+725 ปริมาณ1 แห่ง 05/08/2565 3นร.35/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
98 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง (ครั้งที่ 2) รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทล. 224 ตอน พะโค-หนองสนวน ระหว่าง กม.79+050-กม.80+300 ปริมาณงาน 1 แห่ง 05/08/2565 3นร.36/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.264+985 - กม.265+845 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 18/07/2565 3นร.37/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.33+925 - กม.34+635 ผลผลิต 1 แห่ง ปริมาณงาน 1 แห่ง 16/12/2564 3นร.10/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 1 ระหว่าง กม.287+850 - กม.289+300 RT. และ กม.290+557 - กม.292+300 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,592 ตร.ม.) 16/12/2564 3นร.25/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 2 ระหว่าง กม.279+180 - กม.282+371 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (36,769 ตร.ม.) 16/12/2564 3นร.26/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.247+628 - กม.250+897 LT. ปริมาณงาน 1 แห่ง (37,220 ตร.ม.) 16/12/2564 3นร.27/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0501 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 2 ระหว่าง กม.238+150 - กม.238+210 LT. ระยะทาง 0.060 กม. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 คค 06058/ผ./474/2564 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ระหว่าง กม.66+955 - กม.67+735 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 15/12/2564 3นร.9/2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 91 ถึง 105 จาก 195 รายการ