f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ตอน 2 ระหว่าง กม.6+580 - กม.11+656 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 142 ต้น) 31/10/2565 3 นร.50/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
77 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 7 ระหว่าง กม.9+150 - กม.10+662 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.27/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
78 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 5 ระหว่าง กม.6+054 - กม.7+566 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.24/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
79 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 6 ระหว่าง กม.7+602 - กม.9+114 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.19/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
80 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2166 ตอน เสิงสาง - ดอนแขวน ตอน 1 ระหว่าง กม.1+036 - กม.6+544 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 154 ต้น) 31/10/2565 3 นร.49/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
81 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 3 ระหว่าง กม.0+942 - กม.1+374 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 13 ต้น) 31/10/2565 3นร.23/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
82 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 2 ระหว่าง กม.2+958 - กม.4+470 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.20/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.92+621 - กม.98+129 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 154 ต้น) 31/10/2565 3นร.47/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
84 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 3 ระหว่าง กม.98+165 - กม.98+561 RT. และ กม.99+332 - กม.104+372 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 153 ต้น) 31/10/2565 3นร.48/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
85 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 8 ระหว่าง กม.10+698 - กม.10+914 RT. และ กม.12+786 - กม.14+046 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.26/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง - สระมะค่า ตอน 4 ระหว่าง กม.4+506 – กม.6+018 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.21/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2298 ตอน แหลมทอง – สระมะค่า ตอน 1 ระหว่าง กม.1+410 - กม.2+922 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 31/10/2565 3นร.22/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.61+810 - กม.62+400 ปริมาณงาน 1 แห่ง 23/09/2565 3นร.7/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
89 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.4+000 LT. ปริมาณงาน 32,770 ตร.ม. 23/09/2565 3นร.9/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.236+100 - กม.237+100 LT., กม.237+247 - กม.238+100 LT., และ กม.238+325 - กม.239+333 LT. ปริมาณงาน 31,604 ตร.ม. 23/09/2565 3นร.8/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 76 ถึง 90 จาก 195 รายการ