f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 1 ระหว่าง กม.5+589 - กม.5+949 LT.,กม.5+589 - กม.5+841 RT.,กม.9+876 - กม.10+524 RT. และ กม.10+636 - กม.10+774 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 02/11/2565 3นร.36/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
62 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน สี่แยกลำพระเพลิง - กระโทก ตอน 4 ระหว่าง กม.45+556 - กม.47+068 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.41/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
63 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน สี่แยกลำพระเพลิง - กระโทก ตอน 3 ระหว่าง กม.43+911 - กม.45+423 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.40/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
64 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 8 ระหว่าง กม.81+815 - กม.82+103 RT. กม.81+851 - กม.82+103 LT., กม.82+457 - กม.82+601 LT. และ กม.82+457 - กม.82+565 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 26 ต้น) 01/11/2565 3นร.18/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
65 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 5 ระหว่าง กม.61+110 - กม.61+830 RT. และ กม.61+110 - กม.61+866 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 คค 06058/พ.1E/33/2566ลงวันที่ 7 พ.ย.2565 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
66 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.55+998 - กม.56+718 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 01/11/2565 3นร.44/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
67 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 4 ระหว่าง กม.59+398 - กม.60+010 RT., กม.59+434 - กม.60+010 LT. และ กม.60+966 - กม.61+074 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.16/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
68 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 3 ระหว่าง กม.56+754 - กม.57+222 LT.,RT. กม.59+146 - กม.59+362 RT. และ กม.59+146 - กม.59+398 LT. 01/11/2565 3นร.45/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
69 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน สี่แยกลำพระเพลิง - กระโทก ตอน 2 ระหว่าง กม.42+363 - กม.43+875 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.28/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
70 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน สี่แยกลำพระเพลิง - กระโทก ตอน 1 ระหว่าง กม.36+531 - กม.38+043 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.51/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
71 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ตอน 3 ระหว่าง กม.14+391 - กม.15+903 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.31/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
72 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ตอน 1 ระหว่าง กม.0+855 - กม.2+367 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.29/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
73 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ตอน 2 ระหว่าง กม.10+575 - กม.12+519 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 55 ต้น) 31/10/2565 3นร.30/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
74 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ตอน 5 ระหว่าง กม.5+031 - กม.10+539 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 154 ต้น) 31/10/2565 3 นร.46/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
75 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ตอน 4 ระหว่าง กม.20+130 - กม.22+290 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 61 ต้น) 31/10/2565 3นร.32/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 61 ถึง 75 จาก 195 รายการ