f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 6 ระหว่าง กม.61+866 - กม.62+622 RT. และ กม.61+902 - กม.62+622 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.52/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 13 ระหว่าง กม.70+760 - กม.71+372 LT., กม.76+991 - กม.77+387 LT. และ กม.76+991 - กม.77+423 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.55/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 14 ระหว่าง กม.77+423 - กม.77+711 LT., กม.77+459 - กม.77+711 RT., กม.78+576 - กม.78+972 LT.,RT. และ กม.79+475 - กม.79+511 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น 03/11/2565 3นร.39/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 7 ระหว่าง กม.62+658 - กม.62+766 LT.,RT., กม.63+236 - กม.63+812 RT. และ กม.63+236 - กม.63+848 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.35/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 16 ระหว่าง กม.80+267 - กม.81+023 RT. และ กม.80+303 - กม.81+023 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.56/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 15 ระหว่าง กม.79+475 - กม.80+231 RT. และ กม.79+547 - กม.80+267 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.34/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 3 ระหว่าง กม.11+608 - กม.12+328 RT. และ กม.11+644 - กม.12+364 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 03/11/2565 3นร.25/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
53 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 12 ระหว่าง กม.68+932 - กม.69+508 LT,.RT. และ กม.70+436 - กม.70+724 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.38/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
54 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 11 ระหว่าง กม.66+401 - กม.67+085 RT., กม.66+437 - กม.67+085 LT. และ กม.68+860 - กม.68+896 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.54/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
55 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 10 ระหว่าง กม.65+360 - กม.65+828 LT.,RT,. กม.66+149 - กม.66+365 RT. และ กม.66+149 - กม.66+401 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.53/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
56 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 9 ระหว่าง กม.63+848 - กม.63+956 RT., กม.63+884 - กม.63+956 LT. และ กม.64+712 - กม.65+324 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 3นร.37/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
57 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.54+250-กม.54+286 LT.,RT.และ กม.55+314 -กม.55+962 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 02/11/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
58 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 1 ระหว่าง กม.54+250-กม.54+286 LT.,RT.และ กม.55+314 -กม.55+962 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 02/11/2565 3นร.42/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
59 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 12 ระหว่าง กม.68+932 - กม.69+508 LT,.RT. และ กม.70+436 - กม.70+724 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 02/11/2565 - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
60 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างบนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+780 - กม.11+608 LT. และ กม.10+960 - กม.11+572 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 42 ต้น) 02/11/2565 3นร.43/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 46 ถึง 60 จาก 195 รายการ