f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล-โชคชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.10+300-กม.12+600 LT.,RT และ กม.14+700-กม.19+150 LT.,RT. ผลผลิต1แห่ง (ปริมาณงาน5,261 ตร.ม.) 03/04/2567 3 นร.2/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.4+943 - กม.7+000 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 3นร.1/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.23+200 - กม.24+606 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 3นร.11/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ตอน 1 ระหว่าง กม.1+000 - กม.3+147 RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/04/2567 3นร.9/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง ระหว่าง กม.1+325 - กม.26+404 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 3,132 เมตร) 01/04/2567 3 นร.6/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 206 ตอน วังหิน - หินดาด ตอน 3 ระหว่าง กม.20+562 - กม.21+102, กม.29+721 - กม.31+665 และ กม.33+909 - กม.35+097 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 105 ต้น) 01/04/2567 3 นร.15/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2421 ตอน เขื่อนลำพระเพลิง - สี่แยกลำพระเพลิง ตอน 1 ระหว่าง กม.21+522 - กม.23+106 RT. และ กม.23+841 - กม.26+109 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 109 ต้น) 01/04/2567 3 นร.27/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 290 ตอน ถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ ตอน 3 ระหว่าง กม.87+536 - กม.89+084 LT.,RT. และ กม.89+526 - กม.91+110 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 177 ต้น) 01/04/2567 3 นร.8/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 2 ระหว่าง กม.86+419 - กม.87+103 LT.,RT. และ กม.87+571 - กม.88+975 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 120 ต้น) 01/04/2567 3 นร.14/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 1 ระหว่าง กม.233+521 - กม.236+221 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 152 ต้น) 01/04/2567 3 นร.7/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ระหว่าง กม.23+525 - กม.26+050 ผลผลิต 1 แห่ง 29/03/2567 3นร.10/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.5+200 - กม.6+205 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/07/2566 3นร.60/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
43 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวง 2421 ตอนสี่แยกลำพระเพลิง-กระโทก ระหว่างกม.45+555-46+627และกม.47+261-48+327 ปริมาณงาน 1 แห่ง 22/03/2566 3นร.59/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 5 ระหว่าง กม.61+110 - กม.61+830 RT. และ กม.61+110 - กม.61+866 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 01/11/2565 3นร.17/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งงานไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 17 ระหว่าง กม.81+059 - กม.81+815 LT. และ กม.81+059 - กม.81+779 RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 43 ต้น) 03/11/2565 3นร.57/2566 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 31 ถึง 45 จาก 195 รายการ