f
title
แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
Nakhonratchasima3 Highway District
วิสัยทัศน์ : พัฒนางานบำรุงทาง บริหารจัดการทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีตเดิม นำกลับมาใช้ใหม่ ทางหลวงหมายเลข 304 ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ตอน 4 ระหว่าง กม.243+430 - กม.246+700 RT. ปริมาณงาน 37,134 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.24/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.65+000 - กม.66+070 LT.,RT. ปริมาณงาน 22,170 ตร.ม. 09/04/2567 3นร.22/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 4 ระหว่าง กม.295+835 - กม.295+871 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 04/04/2567 3 นร.18/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 304 ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ตอน 3 ระหว่าง กม.286+755 - กม.286+791 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 04/04/2567 3 นร.17/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ระบบกำหนดเวลาคงที่ หรือระบบตามปริมาณจราจร บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 5 ระหว่าง กม.5+242 - กม.5+282 และที่ กม.17+100 ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 2 แห่ง) 04/04/2567 3 นร.16/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 2365 ตอน โคกแขวน - ดอนแขวน ระหว่าง กม.12+555 - กม.13+383 LT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 24 ต้น) 04/04/2567 3 นร.38/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน 4 ระหว่าง กม.31+000 - กม.31+800 ผลผลิต 1 แห่ง 04/04/2567 3นร.19/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานป้ายข้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย ระหว่าง กม.1+000 - กม.38+000 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 251 ตร.ม.) 04/04/2567 3 นร.37/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 24 ตอน สี่แยกโชคชัย - หนองมัน ตอน 2 ระหว่าง กม.83+757 - กม.84+477 LT.,RT.,กม.85+715 - กม.85+931 LT.,RT. และ กม.86+268 - กม.86+412 LT.,RT. ผลผลิต 3 แห่ง (ปริมาณงาน 65 ต้น) 04/04/2567 3 นร.39/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน พะโค - หนองสนวน ตอน 3 ระหว่าง กม.44+097 - กม.44+889 LT.,RT. และ กม.45+175 - กม.45+499 LT.,RT. ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 65 ต้น) 04/04/2567 3 นร.43/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2310 ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.11+244 - กม.12+688 LT.,RT. ปริมาณงาน 1 แห่ง 04/04/2567 3นร.12/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 ตอน 2 ผลผลิต 6 แห่ง (ปริมาณงาน 6 แห่ง) 03/04/2567 3 นร.40/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนสายทางในความควบคุมของแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๓ ตอน 1 ผลผลิต 4 แห่ง (ปริมาณงาน 4 แห่ง) 03/04/2567 3 นร.26/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 3 ระหว่าง กม.17+718 - กม.26+794 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 03/04/2567 3 นร.41/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง บนทางหลวงหมายเลข 224 ตอน หัวทะเล - โชคชัย ตอน 2 ระหว่าง กม.11+366 - กม.16+708 (เป็นแห่งๆ) ผลผลิต 1 แห่ง (ปริมาณงาน 1 แห่ง) 03/04/2567 3 นร.42/2567 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3
แสดง 16 ถึง 30 จาก 195 รายการ