f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
41 22/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+142 - กม.4+342 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
42 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+925 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
43 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.58+500 - กม.59+525 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
44 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+238 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
45 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.5+775 - กม.6+550 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
46 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.25+400 - กม.26+500 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
47 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.25+900 - กม.27+390 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
48 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.104+540 - กม.105+625 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
49 21/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.5+260 - กม.6+330 (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
50 20/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก- อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.296+400-กม.297+225 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 41 ถึง 50 จาก 330 รายการ