f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
311 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๔๘+๖๕๕ - กม.๔๙+๘๐๐ ระยะทาง ๑.๑๔๕ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
312 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอนควบคุม 0202 ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.64+300 - กม.65+550 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
313 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2369 ตอนควบคุม 0101 ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม. 9+150 - กม.9+907 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
314 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 2226 ตอนควบคุม 0100 ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.3+213 - กม.4+330 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
315 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗๓+๔๑๐ - กม.๗๔+๔๘๒ ระยะทาง ๑.๐๗๒ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
316 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๖๗+๔๙๐ - กม.๑๖๙+๔๗๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
317 05/03/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานจ้างเหมาก่อสร้างงานโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 304 ตอนควบคุม 0403 ตอนสี่แยกกบินทร์บุรี - วังน้ำเขียว ระหว่าง กม.180+945 - กม.182+742 RT. และ กม.183+908 - กม.185+405 RT. ปริมาณงาน 3.294 กม เผยแพร่ขึ้นเว็บ
318 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 3079 ตอนควบคุม 0101 ตอนปราจีนบุรี - ศรีมหาโพธิ ระหว่าง กม.17+850 - กม.19+500 ปริมาณงาน 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
319 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 226 ตอนควบคุม ๐๑๐๐ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๖๗+๐๐๐ - กม.๖๘+๓๙๗ ระยะทาง ๑.๓๙๗ กม. ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
320 26/02/2563 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) งานจ้างเหมาก่อสร้างทำการแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ระดับภาค พัฒนาทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๕+๕๕๐ - กม.๖๘+๓๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 311 ถึง 320 จาก 330 รายการ