f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 03/04/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.๒๓๐+๓๗๐ - กม.๒๓๐+๘๕๒ LT.,RT. และ กม.๒๓๑+๗๔๐ - กม.๒๓๒+๐๘๐ LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 28/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3308 ตอน โคกเพร๊ก-แสง์ ระหว่าง กม.0+775- กม.5+350 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 27/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๕ ตอน ประทาย - ชุมพวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๓๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 27/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ – เขามะกา ระหว่าง กม.15+160 - กม.17+390 LT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 27/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร-โคคลาน ระหว่าง กม.61+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ้านวัด - ตาลาด ตอน ๑ ระหว่าง กม.๒๑๙+๖๒๕ - กม.๒๒๑+๕๐๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
17 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ตอน ๓ ระหว่าง กม.๒๔๔+๖๔๐ - กม.๒๔๖+๙๗๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
18 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม – โนนสาวเอ้ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+182 - กม.26+678 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว – แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+265 - กม.31+900 ผลผลิต 1 แห่ง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 26/03/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา) จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว – แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+265 - กม.31+900 ผลผลิต 1 แห่ง เปลี่ยนแปลงแผน
แสดง 11 ถึง 20 จาก 330 รายการ