f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
121 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๔๓+๖๕๐ - กม.๔๕+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/11/2565 1 นร.7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
122 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๖+๓๒๕ - กม.๗๘+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/12/2565 3 นร.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
123 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.๕๙+๕๒๕ - กม.๕๙+๙๕๐ และ กม.๖๑+๖๑๕ - กม.๖๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/12/2565 นร.30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
124 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2565 1 นร.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
125 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๙+๙๙๐ - กม.๙๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2565 1 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
126 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๘+๓๕๐ - กม.๙+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/11/2565 1 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
127 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/11/2565 3 นร.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
128 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2565 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน บ้านวัด - คง ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/11/2565 1 นร.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
130 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.๑+๘๐๐ - กม.๒+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/11/2565 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
131 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะ โครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน หนองม้า-กระสัง ตอน 2 ระหว่าง กม.113+083-กม.115+920 ปริมาณงาน 1 แห่ง 08/02/2565 บร.35/2565 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
132 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองสนวน - หนองต้อ ระหว่าง กม.๑๐๙+๑๕๐ - กม.๑๑๐+๕๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/01/2565 บร.10/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
133 จ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2061 ตอน ห้วยตะกั่ว-พุทไธสง ระหว่าง กม.5+525-กม.8+380 ปริมาณงาน 1 แห่ง 29/01/2565 บร.9/2565 ลงวันที่ 28 มกราคม 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
134 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก-น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.101+600-กม.102+600 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 บร.26/2565 ลววันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
135 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 226 ตอน ลำปลายมาศ-หนองม้า ตอน 1 ระหว่าง กม.96+144-กม.97+800 ปริมาณงาน 1 แห่ง 03/02/2565 บร.22/2565 ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 121 ถึง 135 จาก 164 รายการ