f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 19/04/2566 610/35/2566/69 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
77 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๔๔-๐๙๕๕-๑๘-๐ จำนวน ๘ รายการ 12/04/2566 610/-/079/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
78 ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๓ รายการ 12/04/2566 610/30/078/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
79 ซื้อไส้กรอง รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๔ รายการ 12/04/2566 610/30/077/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
80 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 3 รายการ 05/04/2566 610/40/2566/68 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
81 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน 4 รายการ 30/03/2566 610/40/2566/62 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
82 ซื้อวัสดุงานบ้าน - งานครัว จำนวน 10 รายการ 28/03/2566 610/50/2566/60 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
83 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๖๔๙ ตอน คุ้งยอ - ห้วยขื่อ ระหว่าง กม.๒๖+๔๐๐ - กม.๒๘+๗๐๙ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 12/05/2566 ปจ.66/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
84 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ด่านขุนทด - หนองบัวโคก ตอน ๑ ระหว่าง กม.๔๑+๔๖๕ - กม.๔๒+๘๖๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/05/2566 นร.42/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
85 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน มอจะบก - ไร่โคกสูง ตอน ๑ ระหว่าง กม.๑๐๔+๘๘๐ - กม.๑๐๖+๓๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 11/05/2566 นร.41/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
86 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน วังน้ำเขียว - ดอนขวาง ระหว่าง กม.๒๓๓+๔๐๐ - กม.๒๓๔+๒๕๐ LT. และ กม. 11/05/2566 3 นร.58/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
87 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๑๔๘ ตอน ด่านขุนทด - โคกสะอาด ระหว่าง กม.๐+๐๐๐ - กม.๑+๔๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2566 นร.38/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
88 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน บ่อทอง - มอจะบก ระหว่าง กม.๘๒+๕๐๐ - กม.๘๓+๕๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 10/05/2566 นร.40/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
89 จ้างก่อสร้าง งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติ ให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๑ 09/05/2566 นร.37/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
90 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น เพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ ตอน ทางต่างระดับสีคิ้ว - หินหล่อง ตอน ๓ ระหว่าง กม.๑๘+๔๗๐ - กม.๒๐+๔๐๐ 13/05/2566 นร.44/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 150 รายการ