f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 610/35/2567/09 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
62 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 610/35/2567/08 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
63 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ 28/11/2566 610/-/2567/07 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
64 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 610/40/2567/05 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
65 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 23/11/2566 610/40/2567/03 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
66 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 23/11/2566 610/40/2567/02 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
67 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 21/11/2566 610/40/2567/01 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
68 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/05/2566 610/35/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
69 ซื้อยาง รถยี่ห้อ PANUS รถหมายเลข ๑๕-๖๐๓๓-๙๑-๔ จำนวน ๔ ชุด 27/04/2566 610/30/083/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
70 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 24/04/2566 610/40/2566/74 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
71 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 24/04/2566 610/40/2566/73 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
72 ซื้อยาง รถยี่ห้อ NISSAN รถหมายเลข ๗๔-๖๑๑๘-๐๙-๕ จำนวน ๖ ชุด 24/04/2566 610/30/082/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
73 ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ INGERSOLL RAND รถหมายเลข ๓๑-๖๑๘๑-๙๑-๕ จำนวน ๑๑ รายการ 24/04/2566 610/30/081/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
74 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 19/04/2566 610/40/2566/71 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
75 ซื้อน้ำมันดีเซล B๗ จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 19/04/2566 610/35/2566/70 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 150 รายการ