f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+925 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 ปจ.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มมาตรฐานทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 3076 ตอน บางหอย - วังขอน ระหว่าง กม.34+400 - กม.36+825 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 ปจ.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ-เขามะกา ระหว่าง กม.17+460 - กม. 18+365 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2567 สก.22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.5+100-กม.8+650 และ กม.9+317 - กม.11+735 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2567 สก.37/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก- อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.296+400-กม.297+225 ผลผลิต 1 แห่ง 21/05/2567 สก.27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๒๒๖ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 1นร.17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๙๑+๐๐๐ - กม.๙๓+๕๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2567 1นร.9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ ตอน หนองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม.๒๔+๑๒๐ - กม.๒๔+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/05/2567 1นร.44/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.๗๒+๖๐๐ - กม.๗๓+๗๕๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/05/2567 1นร.8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘+๑๖๐ - กม.๕๐+๖๐๐ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 1นร.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
41 ซื้อยาง รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๒ ชุด 03/01/2567 610/30/024/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
42 ซื้อยาง รถยี่ห้อ HYUNDAI รถหมายเลข ๘๒-๖๑๗๒-๑๘-๕ จำนวน ๔ เส้น 03/01/2567 610/30/023/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
43 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๑๔ รายการ 03/01/2567 610/-/022/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
44 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 610/-/021/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
45 ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ CHERDCHAI/CUMMINS รถหมายเลข ๑๕-๖๒๑๙-๙๔-๓ จำนวน ๑ รายการ 03/01/2567 610/30/020/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 150 รายการ