f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว-แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+265 - กม.31+900 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 18/05/2567 สก.25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ตอน หนองปล้อง - พระบึง ระหว่าง กม.๔+๒๒๕ - กม.๕+๕๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2567 3 นร.28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.๒๓๐+๓๗๐ - กม.๒๓๐+๘๕๒ LT.,RT และ กม.๒๓๑+๗๔๐ - กม.๒๓๒+๐๘๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2567 1นร.25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2567 1นร.26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอน สระขวัญ-เขามะกา ระหว่าง กม.๑๕+๑๖๐ - กม.๑๗+๓๙๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2567 สก.29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม. 262+245 - กม.262+822 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 สก.21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+142 - กม.4+342 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 2นร.9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๒+๑๒๘ - กม.๘๓+๑๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 3 นร.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.5+775 - กม.6+550 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 17/05/2567 2นร.35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๐ ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๑+๒๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 3 นร.13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.265 + 510 - กม.269 + 223 LT.และ กม.267 + 510 -กม.269+223 RT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 สก.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๕ ตอน ประทาย - ชุมพวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๓๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 1นร.16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๒ ตอน ทางเข้าเมืองจักราช ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๖๗ (รวมบริเวณวงเวียนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖) ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/05/2567 3 นร.21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+238 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 10/05/2567 2นร.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+925 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/05/2567 ปจ.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 149 รายการ