f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๕+๕๗๕ - กม.๖๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 คค 06126/eb/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๔+๑๙๐ - กม.๓๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 คค 06126/eb/17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน - ปะคำ ระหว่าง กม.๑๐๕+๖๒๕ - กม.๑๐๘+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 คค 06126/eb/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๓๒+๘๑๕ - กม.๑๓๔+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 28/09/2565 คค 06126/eb/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.๕๙+๕๒๕ - กม.๕๙+๙๕๐ และ กม.๖๑+๖๑๕ - กม.๖๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 นร.30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 1 นร.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๙+๙๙๐ - กม.๙๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 1 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๘+๓๕๐ - กม.๙+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 1 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
114 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 3 นร.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
115 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
116 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน บ้านวัด - คง ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 1 นร.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.๑+๘๐๐ - กม.๒+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/09/2565 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
118 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบ ระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๓+๕๐๐ - กม.๑๒๔+๕๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 คค 06126/eb/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
119 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.๑+๒๑๕ - กม.๔+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 29/09/2565 คค 06126/eb/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
120 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐ - กม.๒๖๖+๔๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 คค 06126/eb/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 260 รายการ