f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 จ้างซ่อมเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑๐ รายการ 28/11/2566 610/-/2567/07 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
77 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑ รายการ 28/11/2566 610/40/2567/05 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
78 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ 23/11/2566 610/40/2567/03 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
79 ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ 23/11/2566 610/40/2567/02 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
80 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 21/11/2566 610/40/2567/01 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
81 ขายครุภัณฑ์และเศษเหล็กชำรุด จำนวน 65 รายการ 27/07/2566 ประกาศผลการขายครุภัณฑ์และเศษเหล็กชำรุด ลว.27ก.ค.66 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
82 ขายพัสดุชำรุด (แบตเตอรี่ชำรุด) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 10 รายการ 06/06/2566 - สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
83 ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด (ยางรถยนต์ชำรุด และเศษเหล็ก) งานเงินทุนหมุนเวียน จำนวน 15 รายการ 15/06/2566 คค 06126/งท/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
84 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 01/05/2566 610/35/05/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
85 ซื้อยาง รถยี่ห้อ PANUS รถหมายเลข ๑๕-๖๐๓๓-๙๑-๔ จำนวน ๔ ชุด 27/04/2566 610/30/083/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
86 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 24/04/2566 610/40/2566/74 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
87 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ 24/04/2566 610/40/2566/73 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
88 ซื้อยาง รถยี่ห้อ NISSAN รถหมายเลข ๗๔-๖๑๑๘-๐๙-๕ จำนวน ๖ ชุด 24/04/2566 610/30/082/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
89 ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ INGERSOLL RAND รถหมายเลข ๓๑-๖๑๘๑-๙๑-๕ จำนวน ๑๑ รายการ 24/04/2566 610/30/081/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
90 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ 19/04/2566 610/40/2566/71 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 76 ถึง 90 จาก 305 รายการ