f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อยาง รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๐๕๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๒ ชุด 26/12/2566 610/30/016/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
62 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๔๔-๐๙๗๗-๑๘-๖ จำนวน ๖ รายการ 26/12/2566 610/-/014/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
63 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๑๐ รายการ 26/12/2566 610/-/013/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
64 จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๓๕-๑๑-๘ จำนวน ๙ รายการ 26/12/2566 610/-/012/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
65 จ้างซ่อมรถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๒-๑๑-๐ จำนวน ๕ รายการ 20/12/2566 610/-/011/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๔ รายการ 20/12/2566 610/45/2567/18 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
67 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 18/12/2566 610/40/2567/14 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
68 ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๓ รายการ 18/12/2566 610/30/008/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
69 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ HYUNDAI รถหมายเลข ๘๒-๖๑๙๒-๑๙-๕ จำนวน ๒ รายการ 18/12/2566 610/-/007/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
70 ซื้อใบมีด รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๓ รายการ 18/12/2566 610/30/006/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
71 ซื้อแบตเตอรี่ รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๒๗-๗๙-๘ จำนวน ๒ ลูก 18/12/2566 610/30/005/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
72 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๙ รายการ 18/12/2566 610/40/2567/13 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
73 ซื้อหมึกพิมพ์ จำนวน ๑ รายการ 30/11/2566 610/40/2567/10 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
74 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๓,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 610/35/2567/09 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
75 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน ๖,๐๐๐ ลิตร 30/11/2566 610/35/2567/08 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 61 ถึง 75 จาก 305 รายการ