f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 3067 ตอน อรัญประเทศ - ไผ่ล้อม ระหว่าง กม.5+100-กม.8+650 และ กม.9+317 - กม.11+735 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/05/2567 สก.37/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
47 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอน โนนจิก- อรัญประเทศ (เขตแดนไทย/กัมพูชา) ระหว่าง กม.296+400-กม.297+225 ผลผลิต 1 แห่ง 26/04/2567 สก.27/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
48 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๓๔+๕๐๐ - กม.๓๕+๒๒๖ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2567 1นร.17/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
49 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๙๑+๐๐๐ - กม.๙๓+๕๖๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2567 1นร.9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
50 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๘ ตอน หนองสรวง - โนนไทย ระหว่าง กม.๒๔+๑๒๐ - กม.๒๔+๙๐๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2567 1นร.44/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
51 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ระหว่าง กม.๗๒+๖๐๐ - กม.๗๓+๗๕๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/04/2567 1นร.8/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
52 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน แก้งสนามนาง - ดอนตะหนิน ตอน ๒ ระหว่าง กม.๔๘+๑๖๐ - กม.๕๐+๖๐๐ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 30/04/2567 1นร.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
53 ประกาศผลการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 50 รายการ 21/02/2567 ที่ สทล.10.1/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
54 ซื้อยาง รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๒ ชุด 03/01/2567 610/30/024/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
55 ซื้อยาง รถยี่ห้อ HYUNDAI รถหมายเลข ๘๒-๖๑๗๒-๑๘-๕ จำนวน ๔ เส้น 03/01/2567 610/30/023/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
56 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ CATERPILLAR รถหมายเลข ๔๑-๕๐๗๐-๗๙-๐ จำนวน ๑๔ รายการ 03/01/2567 610/-/022/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
57 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ ISUZU รถหมายเลข ๖๔-๖๐๐๘-๙๕-๔ จำนวน ๕ รายการ 03/01/2567 610/-/021/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
58 ซื้ออะไหล่ รถยี่ห้อ CHERDCHAI/CUMMINS รถหมายเลข ๑๕-๖๒๑๙-๙๔-๓ จำนวน ๑ รายการ 03/01/2567 610/30/020/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
59 จ้างซ่อม รถยี่ห้อ TOYOTA รถหมายเลข ๔๔-๙๐๐๓-๑๑-๐ จำนวน ๑๑ รายการ 03/01/2567 610/-/019/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
60 ซื้อน้ำมันหล่อลื่น จำนวน ๒ รายการ 03/01/2567 610/35/01/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 46 ถึง 60 จาก 305 รายการ