f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔๗ ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.๕๙+๕๒๕ - กม.๕๙+๙๕๐ และ กม.๖๑+๖๑๕ - กม.๖๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 นร.30/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
107 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๑๗+๙๐๐ - กม.๑๘+๘๗๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 1 นร.3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
108 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๒ ตอน ดอนตะหนิน - ตลาดไทร ระหว่าง กม.๘๙+๙๙๐ - กม.๙๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 1 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
109 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน วังหิน - หนองนางดำ ระหว่าง กม.๘+๓๕๐ - กม.๙+๔๐๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 1 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
110 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมยกระดับความปลอดภัยจุดกลับรถในระดับเดียวกัน บนทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน ซับประดู่ - สี่แยกปักธงชัย - สี่แยกโชคชัย ระหว่าง กม.๓๘+๕๐๐ - กม.๓๙+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 3 นร.14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
111 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๓๕ ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.๔+๓๐๐ - กม.๖+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 นร.1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
112 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๑๕๐ ตอน บ้านวัด - คง ระหว่าง กม.๑๑+๐๐๐ - กม.๑๒+๓๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 1 นร.4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
113 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๒๒๑๗ ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.๑+๘๐๐ - กม.๒+๔๓๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 22/09/2565 นร.2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
114 จ้างก่อสร้างกิจกรรมพัฒนาสะพานและระบบ ระบายน้ำ งานพัฒนาสะพานและระบบระบายน้ำ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๙ ตอน สตึก - หัวถนน ระหว่าง กม.๑๒๓+๕๐๐ - กม.๑๒๔+๕๒๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 คค 06126/eb/4/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
115 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอน คลองยาง - สระขวัญ ระหว่าง กม.๑+๒๑๕ - กม.๔+๕๕๐ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 คค 06126/eb/22/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
116 จ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๓ ตอน พระปรง - โนนจิก ระหว่าง กม.๒๖๓+๐๐๐ - กม.๒๖๖+๔๗๕ RT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 19/09/2565 คค 06126/eb/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
117 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ ๓ - ๖) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แ 12/09/2565 คค 06126/eb/3/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
118 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญการพิเศษและอำนวยการระดับต้น (ระดับ (๗-๘) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณง 12/09/2565 คค 06126/eb/2/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
119 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานค่าก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับชำนาญงาน (ระดับ ๑ - ๒) สำนักงานทางหลวงที่ ๑๐ (นครราชสีมา) ทางหลวงหมายเลข ๒๐๕ ตอนควบคุม ๐๔๐๒ ตอน โคกสวาย - แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ ๑ ที่ กม.๒๓๒+๓๑๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 09/09/2565 คค 06126/eb/1/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
120 จ้างก่อสร้างงานพัฒนาทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ ตอน ดอนขวาง - โพธิ์กลาง ระหว่าง กม.๒๗๒+๔๐๐- กม.๒๗๓+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/08/2565 คค 06126/eb/33/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 106 ถึง 120 จาก 256 รายการ