f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข ๓๕๙ ตอน สระขวัญ-เขามะกา ระหว่าง กม.๑๕+๑๖๐ - กม.๑๗+๓๙๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 สก.29/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
32 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2208 ตอน ห้วยละเวี้ย - ระกา ระหว่าง กม.25+900 - กม.27+390 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 คค 06126/eb/21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
33 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 348 ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน ระหว่าง กม.104+540 - กม.105+625 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 คค 06126/eb/22/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
34 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 2440 ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ระหว่าง กม.6+500 - กม.7+890 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 คค 06126/eb/39/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
35 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ โดยปรับปรุงโครงสร้างทาง บนทางหลวงหมายเลข 33 ตอนพระปรง - โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม. 262+245 - กม.262+822 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 สก.21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
36 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2235 ตอน หนองสาหร่าย - หนองสองห้อง ระหว่าง กม.3+142 - กม.4+342 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 04/04/2567 2นร.9/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
37 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๘๒+๑๒๘ - กม.๘๓+๑๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 3 นร.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
38 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจรระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 2217 ตอน ด่านขุนทด - หนองกราด ระหว่าง กม.5+775 - กม.6+550 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 2นร.35/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
39 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๓๑๐ ตอน สวนสัตว์นครราชสีมา - ท่าอ่าง ระหว่าง กม.๐+๐๕๐ - กม.๑+๒๕๐ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 3 นร.13/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
40 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง-โนนจิก ระหว่าง กม.241+050 - กม.242+535 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 คค06126/eb/44/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
41 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง - โนนจิก ตอน 3 ระหว่าง กม.265 + 510 - กม.269 + 223 LT.และ กม.267 + 510 -กม.269+223 RT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 สก.20/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
42 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๘๕ ตอน ประทาย - ชุมพวง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๗+๔๐๐ - กม.๘+๓๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 1นร.16/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
43 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง โดยปรับปรุงกายภาพ บนทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๒ ตอน ทางเข้าเมืองจักราช ระหว่าง กม.๐+๐๐๐-กม.๐+๕๖๗ (รวมบริเวณวงเวียนทางหลวงหมายเลข ๒๒๖) ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 3 นร.21/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
44 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางคู่ขนาน ทางหลวงหมายเลข 2422 ตอน ทางเข้าปากช่อง ระหว่าง กม.0+200 - กม.1+238 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/04/2567 2นร.1/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
45 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 3078 ตอน ระเบาะไผ่ - ประจันตคาม ระหว่าง กม.1+650 - กม.2+925 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2567 ปจ.18/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 31 ถึง 45 จาก 256 รายการ