f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๓๓๙๕ ตอน วัฒนานคร - โคคลาน ระหว่าง กม.๖๑+๕๐๐ - กม.๖๓+๔๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/42/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
92 ระกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘๖ ตอน โคคลาน - ใหม่ไทยถาวร ระหว่าง กม.๙+๐๐๐ - กม.๑๐+๐๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/09/2565 คค 06126/eb/44/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
93 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๒๖ ตอน หนองขมาร - สตึก ระหว่าง กม.๗๗+๗๕๐ - กม.๗๘+๙๒๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 คค 06126/eb/23/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
94 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๙๐ ตอน ปางแก - อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ระหว่าง กม.๔+๒๕๐ - กม.๑๐+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 คค 06126/eb/29/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
95 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๔๔๐ ตอน บ้านใหม่ไชยพจน์ - ทางพาด ตอน ๒ ระหว่าง กม.๕+๐๐๐ - กม.๕+๕๘๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 คค 06126/eb/25/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
96 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๑๙+๐๐๐ - กม.๒๑+๐๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 1 นร.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
97 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๐๖๗ ตอน โนนสูง - ขามสะแกแสง ระหว่าง กม.๑๕+๙๗๕ - กม.๑๖+๙๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 1 นร.5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
98 จ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๔ ตอน หนองกี่ - นางรอง ตอน ๒ ระหว่าง กม.๑๐๗+๕๐๐ - กม.๑๑๐+๐๒๗ LT. ปริมาณงาน ๑ แห่ง 23/09/2565 คค 06126/eb/24/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
99 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน พะโค - หนองสนวน ระหว่าง กม.๖๓+๔๐๐ - กม.๖๕+๕๕๕ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 3 นร.12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
100 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๓๖๙ ตอน พระทองคำ - ดอนไผ่ ระหว่าง กม.๔๓+๖๕๐ - กม.๔๕+๗๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 1 นร.7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
101 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข ๒๒๖ ตอน หัวทะเล - หนองกระทิง ระหว่าง กม.๗๖+๓๒๕ - กม.๗๘+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 23/09/2565 3 นร.15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
102 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๔ ตอน ลำน้ำมูล - พุทไธสง ระหว่าง กม.๕๕+๕๗๕ - กม.๖๓+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06126/eb/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
103 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๓ ตอน บัวตารุ่ง - ลำปลายมาศ ระหว่าง กม.๓๔+๑๙๐ - กม.๓๕+๑๐๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06126/eb/17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
104 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ตอน ช่องตะโก - น้อยสะแกกวน - ปะคำ ระหว่าง กม.๑๐๕+๖๒๕ - กม.๑๐๘+๘๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06126/eb/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
105 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๒๒๔ ตอน หนองต้อ - ตาเมียง ระหว่าง กม.๑๓๒+๘๑๕ - กม.๑๓๔+๑๕๐ ปริมาณงาน ๑ แห่ง 22/09/2565 คค 06126/eb/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 91 ถึง 105 จาก 268 รายการ