f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน บุรีรัมย์ - แสลงโทน ระหว่าง กม.6+050 - กม.6+675 และ กม.9+487 - กม.10+750 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2567 คค 06126/eb/38/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 33 ตอน พระปรง-โนนจิก ตอน 2 ระหว่าง กม.254+500 - กม.256+030 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3366 ตอน ท่าข้าม-โนนสาวเอ้ ตอน 3 ระหว่าง กม.20+182 - กม.26+678 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.30/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
19 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน สระขวัญ-เขามะกา ระหว่าง กม.19+955 - กม.22+780 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.23/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
20 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2247 ตอน ป่าไผ่ - ปากช่อง ระหว่าง กม.58+500 - กม.59+525 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 02/04/2567 2นร.19/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
21 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมก่อสร้างจุดพักรถเพื่อยกมาตรฐานงานทาง ทางหลวงหมายเลข 3395 ตอน วัฒนานคร-โคคลาน ระหว่าง กม.61+750 RT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
22 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างกิจกรรมบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ทางหลวงหมายเลข 359 ตอน คลองยาง-สระขวัญ ระหว่าง กม.5+940 - กม.9+255 LT. ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.24/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
23 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 218 ตอน บุรีรัมย์ - โคกสูง ระหว่าง กม.5+260 - กม.6+330 (รวมบริเวณทางแยก) ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 09/04/2567 คค 06126/eb/32/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
24 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมปรับปรุงการแบ่งทิศทางการจราจรเพื่อความปลอดภัย บนทางหลวงหมายเลข 2068 ตอน โคกกรวด - หนองสรวง ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+480 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2567 2นร.26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
25 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข 2445 ตอน แสลงโทน - ห้วยเสว ระหว่าง กม.25+400 - กม.26+500 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 05/04/2567 คค 06126/eb/34/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
26 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานซ่อมทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3479 ตอน ทับพริก-เขาตาง๊อก ระหว่าง กม.14+000 - กม.17+989 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.2312567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
27 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ทางหลวงหมายเลข 3462 ตอน สระแก้ว-แซร์ออ ตอน 1 ระหว่าง กม.29+265 - กม.31+900 ผลผลิต 1 แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26/03/2567 สก.25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
28 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒๐๗๒ ตอน หนองปล้อง - พระบึง ระหว่าง กม.๔+๒๒๕ - กม.๕+๕๒๕ ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2567 3 นร.28/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
29 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างเพิ่มช่องจราจร ทางหลวงหมายเลข ๒ ตอน ตาลาด - หนองแวงโสกพระ ระหว่าง กม.๒๓๐+๓๗๐ - กม.๒๓๐+๘๕๒ LT.,RT และ กม.๒๓๑+๗๔๐ - กม.๒๓๒+๐๘๐ LT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29/03/2567 1นร.25/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
30 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานก่อสร้างทางหลวงผ่านสถานที่สำคัญ ทางหลวงหมายเลข ๒๑๖๐ ตอน คง - บ้านเหลื่อม ระหว่าง กม.๓๑+๒๐๐ - กม.๓๒+๔๖๓ LT.,RT. ผลผลิต ๑ แห่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/03/2567 1นร.26/2567 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 16 ถึง 30 จาก 268 รายการ