f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
Office of Highways 10
วิสัยทัศน์ : ระบบทางหลวงที่สะดวก ปลอดภัย เชื่อมโยงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(เดือนธันวาคม 2561-มีนาคม 2562)งานเงินงบประมาณ 01/12/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/740 ลงวันที่ 25 เมษายน 2562 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
17 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานเงินทุนหมุนเวียน(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 ที่ สทล.10.1/พ.3/32 ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
18 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างงานงบประมาณ(เดือน ตุลาคม - พฤศจิกายน 2561) 01/10/2561 สำนักงานทางหลวงที่ 10 (นครราชสีมา)
แสดง 16 ถึง 18 จาก 18 รายการ