f
งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
ลงวันที่ 21/01/2562

  วันที่17 มกราคม2562 เวลา 07.30 น. สำนักงานทางหลวงที่10 (นครราชสีมา) พร้อมแขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 1 แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 2 และ แขวงทางหลวงนครราชสีมาที่ 3 มอบหมายตัวแทนเข้าร่วมวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายสักการะพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ณ พระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ ตำบลท่อ่าง อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา

งานวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช

'