f
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 15/12/2562 กรมทางหลวง บริการสถานที่กางเต็นท์ ฟรี! 40 แห่ง
2 14/12/2562 กรมทางหลวง แนะนำเส้นทางการจราจร ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
3 14/12/2562 นายกรัฐมนตรี ขอบคุณประชาชนที่เสียสละเพื่อส่วนรวมในการเป็นประธานมอบค่าเวนคืนที่ดิน และตรวจเยี่ยมโครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง สายบางใหญ่ - กาญจนบุรี พร้อมกดปุ่ม รีสตาร์ท เปิดหวูด เดินเครื่องจักรทันที คาดได้ใช้ภายใน ปี 2566 ผสานโครงข่ายการคมนาคมภาคตะวันตก ผสานโครงข่ายในภาคกลาง เป็นประโยชน์กับประชาชนภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยว สามารถ สร้างอาชีพ สร้างรายได้ ให้ประชาชนเพิ่มขึ้น
4 12/12/2562 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการประชาสัมพันธ์แห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
5 12/12/2562 ติดตามรายงานผลการปฏิบัติตามวาระแห่งชาติ "สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 - 2562
6 12/12/2562 การเผยแพร่คู่มือสำหรับประชาชนของกรมทางหลวง
7 01/01/2562 ประชุมประจำเดือนธันวาคม
8 03/12/2562 ต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงคมนาคมและคณะ